Yukar?da özetledi?imiz 9 maddenin kombinasyonlar?n? da sa?lamlayabiliriz. Örne?in 120 zaman dayanimli ürkü barli yangin kapisi örne?inde ba?üstüne?u kabil farkl? kombinasyonlarda yang?n ç?k?? kap?s? imal edebiliriz.Yeni gestaltlarda belli yüksekli?e mevla binalar?n yang?n merdiveni yapmas?n?n zorunlu oldu?u yang?n yönetmeli?inde belirtil… Read More